Facebook

14) Skryté dimenze mezilidské komunikace

Motto : Emoce + komunikace = vztahy (empatické?)

Pravý dialog může proběhnout pouze mezi lidmi, kteří mají o druhé skutečný zájem. Hovoří-li se o aktivním naslouchání, pak jsou ho více schopni jen ti lidé, kteří dokáží přijmout myšlenky druhých, aniž by se začali bát nebo vytvářet obranné postoje. Obranný postoj je přirozený jev, který vystavěn na nezralé emocionalitě.  Emocionálně nezpůsobilí lidé pak zpravidla nemají zdravé hranice mezilidských vztahů. Máme-li mít vztah s někým kdo má slabé hranice, potřebujeme mi sami mít hranice velmi dobré. Jinak jsme zraňováni, cítíme se snižováni a naše práce pak nemůže být smysluplná ani tvořivá.

H.17 - Skryté dimenze mezilidské komunikace
Anotace

Jen ten učitel, který je i vychovatelem může dne s obstát v kompetenčním modelu výuky. Žáci rychle tělesně vyspívají, společnost dovoluje větší svobodu, která je spojena s poklesem etiky a morálky a tím i kvalitou a  možnostmi důvěrné komunikace. Kultivace vztahů a tím i klimatu školy se zcela určitě neodehraje na poli rozvoje informačních technologií, ale v prostředí bytostně postaveném na sociální interakci mezi lidmi, kteří mají o sebe skutečný zájem.
 

Obsah tématu: 2 x 4 hodiny (+ přestávky)

 • proč má slovo velikou moc 
 • sebepojetí a intimní jádro osobnost
 • strach z devalvace a neúspěchu
 • instinktivní typologie, emocionalita a způsob komunikace
 • čtyři psychické funkce a konfliktní složky
 •  proč se lidé někdy nechtějí měnit a proč někdy manipulují
 • jak se bránit manipulaci a neztratit cit
 • dynamika emocí v komunikaci
 •  přesvědčovací a motivační schopnosti komunikace
 •  kolektivní ovlivňování tvůrčí práce a výuky
 •  otevřenost a rezervovanost ve vztahu
 •  individuální emoční hranice a obranný štít
 •  zlomek transakční analýzy pro kultivaci komunikace
 •  egoobranné mechanismy – druhy vyhýbavého a agresivního chování
 • co může podpořit proces zrání a kultivovanosti komunikace
 • vliv komunitní školy na  rozvoj sociálních dovedností
 
Vzdělávací cíl programu:

Díky rozpoznání podvědomých motivů, jež pramení z neuspojených instinktivních potřeb v sociálních vztazích, si můžou účastníci uvědomi svůj případný osobní vliv na kvalitu komunikace. Posluchači pochopí jak vznikají různé ( i obtížné ) komunikační situace, které mohou nemotivovat obě zúčastněné strany. Poznají a osvojí si úrovně komunikace, které byly dosud pro mnohé ukryty a které jsou základní přirozenou výbavou emočně způsobilého člověka. Dokáží vyvolat, udržet a zvládat v  pedagogické oblasti nejeden obtížný rozhovor. Dokáží argumentovat, přesvědčovat  a vhodně komunikovat s různými typy dětí i dospělých. Cílem kvalitní komunikace je nejen vhodná motivace ke studiu a učení ale také omezení možnosti vzniku sociopatogenních situací. Dokáží lépe zvládat obtížené typy žáků i kolektivů.