Facebook

Důležitá témata

Motto:  Zkušenost je přísná učitelka, protože po nás požaduje nejprve čin a pak nám teprve někdy poskytne vysvětlení. (Veron Sanders Law)

A proto:   (list ke stažení - zde)

a) Vedeme k aktivnímu učení, s podporou formativního hodnocení, které probouzí automotivaci žáků (posluchačů) a kultivujeme rozvoj spolupráce rodiny a školy.
b) Pracujeme aktualizačními a produktivními metodami, postavenými na socio-konstruktivistickém pojetí, jež rozvíjejí a posilují poznávací potřeby, myšlení a tvořivou zkušenost.
c) Poskytujeme analytické a evaluační služby s pomocí jedinečného patentovaného řešení - komplementárních indikátorů ©, které umí změřit zkušenost a/nebo implementaci. (!)

 
 

Využíváme aktivační
a konstruktivistické
pedagogické metody


- překvapivé souvislosti
- hodnocení a tvořivost
- modelování situací
- případové studie
- moderovanou diskusi
- neobvyklost a záhadnost
- neurčitost a problémovost
- skupinové a párové učení
- reflektivní zpětnou vazbu
- projektové prvky
- práci s chybou


 
     Co s námi můžete získat ?


nabýt nové psychologizujuící vědomosti a zkušenosti
rozšířit si poznání a zkušenosti o nové souvislosti
osvojit si nové sociální dovednosti
pochopit své vnitřní prožívání a případné zábrany
rozpoznat rozdílnou motivovatelnost různých typů dětí
aktivně pečovat o svůj individuální a sociální rozvoj


► účině komunikovat s žáky rozdílných typů a temperamentů
► vhodně komunikovat s rodiči žáků
► zvládat problémovou a krizovou komunikaci
► využívat in-formací motivačně s formativním účinkem
► rozpoznávat neverbální signály komunikace
► pozitivně a udržitelně měnit klima své práce, třídy a školy


► natrénovat individuální přístup k žákům
► vyzkoušet si dyádické vyučování a spolupráci v triádě
► naučit se organizovat skupinovou a kooperativní výuku
► vnést projektové prvky i do konvenční výuky
► naučíte se organizovat a vést projektové vyučování
► realizovat formativní autoevaluaci s růstovými faktory


 


► používat systémový přístup k řešení problémů
► využít řadu diagnostických a typologických metod
► získat větší schopnost vyznat se ve svých pocitech
► nabýt výraznější schopnost sebepoznání a seberegulace
► rozvinout schopnost předcházet sociopatogením jevům
► zvětšit empatii a flexibilitu v sociálním rozhodování