Facebook

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Vážený pane Šrámku,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i svých kolegů a kolegyň vyjádřila upřímný dík za poskytnutí vzdělávacího semináře, který se uskutečnil na našem gymnáziu. Všichni jsme byli velmi zaujati nejen tématem, ale i způsobem vašeho projevu, kterým jste nás uchvátil. Škoda jen, že takových seminářů nemáme za sebou již více, protože nic nemůže být pro naši práci přínosnější než příklad. Doufáme, že to nebylo naše poslední setkání. Myslete na nás učitele, dávejte nám dalšími semináři sílu, inspiraci a motivaci pro naši práci.
Věřte, že to potřebujeme.

Ještě jednou děkuji a přeji hodně podpory pro Vaši záslužnou práci.
Mgr. Věra Hanáková