Facebook

Edukační hry a pomůcky

emoční inteligence kompetence k seberozvoji metody a formy práce psychologie výuky management třídy kompetence k řešení problémů lidská zralost a její kultivace empatie a etika klima ve třídě a ve škole hry a pomůcky


        Děláme svou práci s láskou, zaujetím i humorem a občas příjde hravý nápad, jak vážné situace odlehčit.
        A protože si myslíme, že hra do školy patří, jednu takovou nabízíme učitelům k volnočasovému využití.  Hra k volnému stažení - pdf


Lidskou inteligenci lze vystihnout v mnoha modelech. Níže nabízíme pojetí v analogickém spojení emoční a kognitivní inteligence, které lze ve škole provázaně použít a tím i kultivovat.
(Inspirováno Bloomovou taxonomií a emoční inteligencí dle Daniela Golemana.)   Pomůcka k volnému stažení - pdf.
Efektivně účinnou metodou pro podporu myšlení, budování kompetencí, rozvoj osobnosti, zvyšování vnitřní motivace a odpovědnosti žáka je tzv. Formativní intervence


Komunitní kruh je metodou, která rozvíjí emoční a sociální inteligenci žáků. Učitel se na chvíli stane manažerem pravidel, ostatní je věc žáků a hodu kostkou. Kartičky obsahují otevřené otázky, které aktivují integrální myšlení horních hladin Bloomovy taxonomie, zvědomění pocitů, empatické zkušenosti a volní regulece při respektování pravidel, interpretaci odpovědí a později při případné diskusi. Pomůcka k volnému stažení - pdf.
Zdroj a podrobnější pravidla: Jana Nováčková - https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/424/komunitni-kruh.html/             


Univerzální dotazník pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Dotazník využívá metodu komplementárních indikátorů©, která počítá z hodnocením 15 jevů a postojů důležitosti.
Tento dotazník (+ dalších 250 druhů) je přístupný a hodnotitelný v elektronické podobě také v naší evaluační aplikaci - www.demo.pfnet.eu, kterou od r. 2008 využilo v České republice už více než 420 škol.
Dotazník pro žáky k volnému stažení - pdf.


Výuka je multifaktorový a multidopadový proces, jehož kvalita je dána osobnostní, profesní vybaveností a zkušeností učitele. Ten dosahuje kvality své práce použitím metod a forem práce s žáky a také řadou sociálně-konstruktivistických nástrojů, jejichž účinek a dopad mohou žáci osobně vnímat. Jako má být jedním z eduakčních nástrojů průběžná zpětná vazba, která je podávána žákům za účelem zlepšení jejich práce, podobně, jedním z důležitých nástrojů je evaluační zpětná vazba žáků, která reflektuje jejich zkušenosti s výukou skrze responsi. Odpovědi na vhodně volené otázky (indikátory) pak mohou přinést užitečné dílčí portréty, provázané do systémického celku, kde nejedna projevená dovednost učitele podporuje další aspekty celkově projevené kvality výuky.

Protože učitele budou pravděpodobně hodnotit i žáci, které škola až tolik nebaví, je dotazník vybaven doplňujícím hodnocením o významnosti hodnocených dovedností a projevů učitele v očích žáka. Analytickou kombinací hodnocené důležitosti a úrovně jednotlivých sledovaných aspektů můžeme ve výstupech dotazníku uvidět příčiny různé učební angažovanosti na straně žáků. Taková zpětná vazba pak případně pomáhá učitelům zlepšovat nebo adaptovat svůj pedagogický přístup.