Facebook

Jak (spolu) pracujeme?

metody a formy práce aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů pedagogika pragmatická individuální přístup konstruktivismus

 

Počítáme se specifickými potřebami a podmínkami vzdělávání dospělých, kteří ...

1) Mají už vybudovaná - ustálená názorová schemata.
2) Vnášení do poznání unikátní zkušenosti a hodnotové žebříčky.
3) Disponují zvnitřněnými - zafixovanými schematy učení.
4) Přistupují k dalšímu vzdělání s vlastní (vnitřní) motivací.
5) Očekávají určitý edukační proces a určitou kvalitu.
6) Mají široké spektrum zájmů, které je reflexí jejich způsobu života.


 
  Obecný ikonografický strategem
   
Vzdělávání dospělých je produktivní, protože ...

- jsou zaangažováni na procesu, smyslu a výsledku učebního procesu
- jsou povzbuzováni k řízení sebe sama (endogenní část klíčových kompetencí)
- participují na vzdělávání vlastní aktivitou = inovují, rozhodují se a ověřují zkušenost


1    Zjištění vzdělávacích potřeb skupiny - využití programu Portfolionet(c) - unikátní evaluační metoda
2    Modifikace obsahu semináře nebo dílny s přihlédnutím k aktuálním podmínkám a potřebám.
3    Realizace semináře a/nebo dílny pro sborovnu (volně navazující témata)
4     diskuse + Peer review
5    Evaluace vzdělávací aktivity - využití programu Portfolionet(c) - výsledky poskytnuty škole
6    Navržení navazujícího vzdělávacího obsahu a jeho modifikace.
7    ... navazující pokračování se vzdělávanou skupinou
8    + možnost skupinového nebo individuálního mentoringu.
   

 
Mohlo by vás zajímat    ►      Pracujeme s komplexitou       Důležitá témata        Možnosti spolupráce