Facebook

Naše služby

formativní evaluace metody a formy práce strategie a rozvoj školy profesní rozvoj učitelů

Posláním naší vzdělávací společnosti je pozvednout české školství, zejména učitele podpořit metodami a nástroji, aby mohli v plné míře a zdravě rozvíjet vrozený potenciál dětí a žáků. Naučit je přemýšlet, hledat řešení, rozhodovat se a probudili v nich lásku k učení. Rozvíjet jejich jedinečnost, kreativitu, hodnotové vědomí, jejich zkušenost v používání poznaného, jejich komunikaci a empatii i schopnost spolupráce s druhými, .. a to prostřednictvím humanistické, konstruktivistické a formativní pedagogiky. Skrze vzdělávání, zážitek a reflexi podporujeme učitele vzdělávacími a tréninkovými službami, rozvíjíme jejich diagnostické schopnosti. Ředitelům, školám, sborovnám i projektům poskytujeme formativní evaluační služby. Používáme metodický algoritmus a jehož technické řešení je patentováno a umí zmapovat a změřit zkušenost natolik, že se podle toho dá optimalizovat implementace růstových změn a/nebo manažerské či didaktické rozhodování.

 

   


„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“  Jan Amos Komenský

Pro školy, učitele a projektové týmy tvoříme metodickou podporu.
Připravujeme a realizujeme vzdělávací a tréninkové aktivity - DVPP.
Vytváříme formativní evaluační nástroje s indikátory hodnoto-tvorných cílů.
Analyzujeme a měříme pracovní zkušenost a dopady růstové změny.