Facebook

O nás

HEURÉKA CZ - Specialista na konstruktivistickou a projektovou pedagogiku a formativní evaluaci

HEURÉKA CZ je česká vzdělávací společnost, realizující interaktivní práci v oblastech podpory rozvoje osobnosti a vzdělávání kolektivů i jednotlivců.

Působíme zejména v oblasti podpory, rozvoje a vzdělávání dospělých a podpoře komunikace i pracovní a vztahové adaptability mezi dospělými a dětmi.
       Hlásíme se ke zkušenostem psychologa Lva Vygotského a jeho konstruktivistické pedagogice,
k dílu Carla R.Rogerse a jeho humanistické pedagogice,
k dílu Johna Deweye a jeho pragmatické pedagogice
i k odkazu Jana Amose Komenského

"O nápravě věcí lidských".
         V 18 letech dobrých zkušeností se zabýváme se konstruktivistickým a formativním modelem vzdělávání a prohlubováním širokého spektra osobnostních a sociálních dovedností. Zejména způsobem interaktivních didaktických metod, formou tréninku, zážitku, reflexe, sebepoznáním a probuzením  přirozeného potenciálu jednotlivců a skupin.          Specializujeme se na rozvoj sociálních, emočních, motivačních a komunikačních dovedností, v kompetenčním modelu výchovy a vzdělávání. Výsledky výzkumu posledních letech jasně dokazují, že nastartování změny a dodání odvahy k inovacím i spolupráci jsou možné jedině tehdy, když je podpořen osobnostní a sociální rozvoj člověka.          Jsme zaměřeni na zkušenostní edukaci a její rozvoj, neboť jsem si osvojili principy sebeučící se organizace, které přenášíme do škol a jiných organizací.
Rozvoj a míru zkušenosti dokážeme změřit pomocí speciálních, patentovaných evaluačních nástrojů, které po právu můžeme nazvat formativní a empatické.
Portfolionet(c)


"Heuréka" je zvolání Archimédovo, když ponořen při koupeli v městských lázních objevil fyzikální účinky ponořeného tělesa. Je to zvolání evokované uvědoměním si prosté skutečnosti, že největší objevy lidstva pocházejí z nekomplikovaných postřehů a nezatížených inspirací. Podobně tak HEURÉKA CZ, v nabídce svých služeb, vychází ze vzdělávacího principu, založeném na činnostním  či konstruktivistickém učení, na řešení problému, osobním prožitku, intuici, rozhodování, tvořivosti a následném novém poznání. Máme za to, že největší genialita je přirozenost. Ve své práci vycházíme z osvědčených postupů a ucelených informací, ke kterým přidáváme praktické zkušenosti z každodenního života i nové poznatky, neboť se neustále vzděláváme. Základem každé spolupráce je profesionální a lidský přístup. Společně pro své klienty hledáme optimální řešení, která povedou k dlouhodobému rozvoji jednotlivců i skupin.


Disponujeme paletou poznávacích a zkušenostních témat, které se dotýkají těchto základních oblastí:

  
- pochopení světa vzhledem k historickým a kulturním souvislostem
   - porozumění sobě samému, seberozvoj, kultivace prožitkového Jáství
   - porozumění druhým (dětem i dospělým), komunikace s "jinakostí" a její přijetí
   - poznání, osvojení a využití výchovně vzdělávacích metod (obsah i proces).


Partnerský blok