Facebook

Portfolionet ©

formativní evaluace management školy sebeučící se organizace - SUO evaluace MAP projektová implementace profesní rozvoj učitelů evaluační nástroje evaluace synergická Portfolionet(c)Jedinečná aplikace pro analytickou (metakognitivní) formativní evaluaci


Odkaz na demo-aplikaci = Manažerské a evaluační studio pro účinnou formativní (synergickou) evaluaci

 

Pro evaluaci, která má být užitečná a pomáhá lidem růst, potřebujeme tzv. "nerozdělenou informaci".
Motto: Jestliže si někdo nevšímá problému a jeho příčin, jak bychom mohli doufat, že ho může řešit?
Věděli jste, že pokud má být  EVALUACE  pro školu efektivní a užitečná,
musí být empatická?
.. musí být citlivá, naslouchat lidem a otevřená k budoucnosti ..
Cloudové řešení pro akční a strategické plány, jejich implementaci a evaluaci.
(Empatie je od dob C.G.Junga racionální proces, který napomáhá tomu, co člověka kultivuje. Je to nejvyšší lidská kvalita.)
 
Formativní hodnocení jako součástí zpětné vazby nebo také formativní evaluace patří mezi nejefektivnější učební strategie. (OECD, 2005)
Aplikace je postavena na moderní metodice a nástrojích pro průběžnou formativní (auto)evaluaci, sdílení dobré praxe a implementačního pokroku.
Užitečnost programu není ve srovnávání škol, ale v podpoře managementu školy, metod a forem práce s žáky a nemalé úspoře času a prostředků.
 
Použité empatické evaluační metody jsou ohleduplné k lidskému potenciálu i motivaci, a v důsledku šetří psychické síly lidí, čas i peníze.
Akční plánování pak citlivě využívá tzv. "lidský faktor", aby případná zlepšení mohly přinést nejen přidanou hodnotu, ale i zlepšené vztahy.
Použitá evaluační metodika je výjimečná v tom, že je metakognitivně citlivá k lidským růstovým potřebám,
čímž podporuje jejich uplatnění a návazné rozhodovací procesy.

Reflexe pro formování sebeučící se organizace  Formativní evaluace je způsob,
  jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout
  nepraktické inteligenci
  a neinteligentní praxi.


    Inspirováno Johnem Deweyem

 

Synergický klíč ©