Facebook

6) Projektové prvky v konvenční výuce

formativní hodnocení rozvoj osobnosti metody a formy práce projektová výuka profesní rozvoj učitelů kompetence k řešení problémů kompetence k učení prožitková výuka týmové a sociální role kvalita výuky - wellbeing projektové řízení

Interaktivní téma (2x 4 hodiny)
Užitečné téma pro školy a učitele, kteří se zajímají o to, jak více motivovat žáky a dopřát jim rozvíjení důležitých osobních vloh a kompetencí.
Téma se dotýká problematiky nejen konstruktivistické výuky, ale i svobody a odpovědnosti, které v konvenční škole minulých let nestojí rovnocenně.
Prožitek je rovnocennou součástí učení i spolupráce, a pomáhá nejen s motivací, ale i s pochopením vnitřního světa druhých lidí.


Anotace:

Z pedagogické praxe je zřejmé, že projektová výuka je náročná na přípravu i realizaci. Přesto, že se od ní dá očekávat velký vzdělávací přínos, učitelé se do ní málo pouští, neboť se obávají časové náročnosti a možná nekontrolovatelného průběhu. Její výstupy jsou poměrně odlišné od obecně prokazovaného způsobu ověřování znalostí. Její použití však skýtá řadu vzdělávacích a růstových výhod, nejen pro žáky a studenty, ale i pro samotné učitele. Podstatou projektové výuky je sociokonstruktivistický přístup, který má své zákonitosti, díky nimž vzniká větší aktivizace žáka i třídy a s ním také větší vnitřní motivace. To je ta síly, kterou školy potřebuje, aby vzdělávání bylo efektivnější a jeho dopad trvalejší.     Proto lze uvažovat o tzv. edukačně projektových prvcích, které lze vložit i do běžné výuky, aby v ní nastaly socio-konstruktivistické zákonitosti, jejichž efekt je pak znát v rozvoji kompetencí i v rozvinuté dovednosti řešit problémy a učit se učit. Nepřehlédnutelnou součástí projektových fází dle cyklu PDCA je zpětná vazba, která má, pokud je správně použita, má silný formativní účinek, neboť má vliv i na seberegulaci při učení a podporuje tedy uvedené dovednosti, včetně kognitivního myšlení. Dovedné využití konstruktivismu, včetně průběžné zpětné vazby, může i z běžné hodiny udělat hodinu s projektovými prvky a tím posílit rozvoj poznání i některých důležitých nekognitivních dovedností.

 


 

 Vzdělávací cíl:

Posluchači získají srozumitelný přehled o využití a výhodách projektové výuky, která se vyznačuje aktivizací žáků a studentů a také průběžnou formativní zpětnou vazbou. Ukáže na souvislosti pedagogických socio-konstruktivistických metod s vnitřní motivací žáků a studentů. Nabídne učitelům příklady přípravy na projektové vyučování. Zážitkovým způsobem poznají užitky a případná úskalí edukace s projektovými prvky. Prostřednictvím dílen si v praxi vyzkouší nenáročné i náročné typy projektové spolupráce s identifikací oblastí kompetencí, které projektová výuka rozvíjí. Budou umět rozeznat a nastavit přípravu učebního projektu tak, aby v něm bylo místo pro přidanou hodnotu.  Souběžným vzdělávacím cílem je také podpořit motivační a inovační potenciál pedagogů, schopný působit na rozvoj klíčových kompetencí žáků, dále podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou a pozitivní ovlivňování bezpečného a prosociálního klimatu.