Facebook

Možnosti spolupráce

Dle rozhodnutí MŠMT č.j. 33989/2019-1, ze dne 9.8.2019 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a na základě zákona č.563/2004 Sb. je naše společnost akreditovanou vzdělávací společností s platností do 18.11. 2025. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ověřilo způsobilost subjektu k provádění vzdělávacích programů, zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.Motto : "Poznání bez pocitů není poznáním ... a často vede k nezodpovědnosti, lhostejnosti a sociální i osobní zkáze." (Archibald MacLeich)

Vzdělávání je naše srdeční záležitost. Naše semináře učí postupně nejdříve samotné pedagogy novým a rozšířeným sociálním dovednostem, s cílem dovést je k vytváření tvořivého a bezpečného klimatu ve třídě. Klademe důraz na principy a metody, které umožní vytvořit v kolektivu přátelské a spolupracující prostředí. V konečném důsledku je kladen důraz i na jedince samotného, s jeho jedinečnou a neopakují se psychickou výbavou a talentovým potenciálem. Právě skrze individuální přístup k učitelům vede nová cesta pro tzv. “emočně, sociálně a hodnotově gramotnou“ generaci.

Uvedená témata, která spolu pevně souvisejí a volně na sebe navazují, jsou podepřena poradenstvím v rámci rozvoje osobnosti pedagoga. Posluchači v nich  získávají  znalosti a dovednosti, potřebné k rozvíjení své sociální pedagogické profesionality. K dispozici je připraveno 12 vzdělávacích a tréninkových témat, která míří ke konstruktivistické a formativní pedagogice.

Naši lektoři jezdí do místa školy. Prezenční vzdělávání může začít kterýmkoliv tématem, podle aktuálně řešené problematiky.
V průběhu spolupráce může škola využít naše evaluační studio pro účinnou formativní zpětnou vazbu ve více než 250 tématických evaluačních nástrojích - viz.
www.demo.pfnet.eu
 


Mohlo by vás zajímat  ►       Motivace, vůle a smysl     Řešení problému a komplexita      Vzdělávací podpora učitelů