Facebook

Spolupráce s rodiči

vzdělávací procesy individuální přístup zpětná vazba - ZV vzdělávací obsahy


Silnou, určující skupinou smyslu a způsobu vzdělávání jsou rodiče. Jejich představy a postoje nejen, že determinují žákovský vztah ke škole, učitelům a vzdělávání, ale také žákovský vztah ke školním známkám. Docela mnoho bylo ukázáno průzkumem potřeb rodičů v době distančního vzdělávání žáků. Níže uvedená evaluační ukázka dosvědčuje, že rodič ve vztahu ke škole je člověkem plánovitým a kontrolním, zaměřeným na smysl věcí a správné porozumění informacím. To je představa rodičů o vzdělávání. Protože o svých dětech vědí, že vysedávají na internetu a u televize, významně by upřednostnili např. výuku prostřednictvím videonahrávek. Tvořivost žáků, pravidla práce a plánování či řešení problematických situací nebo spolupráci se spolužáky vidí jako nedůležité pro proces učení. V jejich žilách ještě koluje vzpomínka, že škola předepisuje poznání, úkoly a cvičení. Hodnocení vlastní učební zkušenosti téměř vůbec nezapadá do představ rodičů o samostatném učení žáků. Přitom je to právě zkušenost, která dává dětem zažít vnitřní motivaci a učí je praktickým krokům a nalézání svých vrozených darů.

Ukázková část analytických výstupů dotazníku EDx.520 - Podpora pro distanční vzdělávání žáků (ale téměř to samé s vztahuje na běžné domácím úkoly)
Kmenové skutky = rozhodně ANO / spíše ano / spíše ne / rozhodně NE
Důležité pro učení = rozhodně ANO / spíše ano / spíše ne / rozhodně NE
Potřeba rodičů ke zlepšení = rozhodně ANO / spíše ano / spíše ne / rozhodně NE
 

Výčet ukázkových indikačních oblastí / n = 237 / anonymizovaný souhrn response rodičů Kmenové skutky Důležité pro učení Potřeba zlepšení
12. Pomohlo by nám, kdyby škola k zadaným úkolům připojovala informaci pro rodiče o učebním postupu a co je v daném úkolu důležité. 100,81 (+55%) 94,62 (+46%) 76,44 (+54%)
09. Pro zvládnutí domácí učení jsme stanovili našemu dítěti - našim dětem pracovní plán. 94,15 (+44%) 114,37 (+76%) 60,97 (+23%)
17. Pomohla by nám podpora domácího učení dětí prostřednictvím výukových videonahrávek. 89,72 (+38%) 77,53 (+19%) 66,98 (+35%)
19. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na logiku a smysl věcí. 86,37 (+33%) 70,32 (+8%) 59,73 (+20%)
15. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na čtení a porozumění textu. 78,23 (+20%) 70,29 (+8%) 54,29 (+9%)
14. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na cvičení paměti. 68,51 (+5%) 62,23 (-4%) 55,91 (+13%)
22. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na tvořivost žáků. 65,99 (+1%) 55,69 (-14%) 47,27 (-5%)
20. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na pravidla práce a plánování. 60,90 (-6%) 55,89 (-14%) 47,23 (-5%)
21. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na řešení problematických situací. 60,77 (-7%) 57,03 (-12%) 52,85 (+6%)
16. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na psaní a sestavování textu. 58,58 (-10%) 57,73 (-11%) 45,79 (-8%)
24. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované ke spolupráci se spolužáky. 53,76 (-17%) 50,27 (-23%) 45,67 (-8%)
18. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na hodnocení vlastní učební zkušenosti žáků. 44,19 (-32%) 48,06 (-26%) 41,81 (-16%)
23. Pomohlo by nám, kdyby škola zadávala úkoly .. směřované na učení dětí a rodičů v dialogu. 41,72 (-36%) 44,35 (-32%) 38,09 (-23%)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozn.: K evaluační analýze této problematiky byly použity komplementární indikátory ©, které jsou chráněny patentovým právem.


Ze stejného důvodu chtějí rodiče po škole známky. Ty totiž lemují jejich vlastní školní zkušenost. Jsou stručné a umožňují propustnost v systému dalšího vzdělávání jejich dětí. Jen se příliš nezajímají o individualitu a osobnost dítěte. Právě tohle může být v budoucnu hlavní handicap. Člověk, který nenalezl sám sebe, nemůže rozvinout svůj vrozený potenciál a sebevědomí.

Co je však současně zajímavé? Rodiče chtějí poznat smysl učení (postup a důležitost kroků), což je ekvivalent didaktiky a cílů učení. Znamená to, že vzdělání jejich dětí a jeho správnost je pro ně kontrolovanou hodnotou. Neumí si jen zatím představit, že do silných principů učení patří také plánování, rekapitulace zkušeností, poznání užitku, rozhodování = řešení problémů a také mnoho učebních situací, konstruovaných ve společném sdílení a dialogu. Proto je potřeba s nimi o tom trpělivě mluvit. Jejich dobrá představa o užitcích učení může pomoci škole učit efektivně = hlouběji + silnější motivací žáků + větším dopadem na použitou znalost. Za vším stojí lidské růstové myšlení, což v překladu znamená, ..  "Vynaložením svých sil mám vliv na svou životní cestu a úspěšnost".