Facebook

Stojanovo Gymnázium Velehrad

Výčet reflexních oblastí / n = 27 / r.2020 Kmeny=skutky V1 = důležitost Q semináře V2 = důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 166,67 (+65%) 144,45 (-1%) 127,97 (+19%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 125,92 (+24%) 151,85 (+4%) 104,12 (-3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 114,82 (+13%) 151,59 (+4%) 108,65 (+1%)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 103,71 (+2%) - - - -
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 103,71 (+2%) 122,22 (-16%) 86,56 (-19%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 103,71 (+2%) 137,04 (-6%) 94,37 (-12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 88,89 (-12%) 162,96 (+12%) 111,93 (+4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 88,88 (-12%) 136,49 (-6%) 114,12 (+7%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 80,25 (-21%) 159,26 (+9%) 109,19 (+2%)
průměr Ø = 101,23 Ø.V1 = 145,73 Ø.V2 = 107,11


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.