Facebook

Stojanovo Gymnázium Velehrad

Seminář a dílna: Formativní hodnocení a formativní intervevence na podporu učení žáků / n=27 / 08.2020

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet interakcí vzdělávací aktivity / n = 27 Kmeny=skutky V1 = důležitost Q semináře V2 = důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 166,67 (+65%) 144,45 (-1%) 127,97 (+19%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 125,92 (+24%) 151,85 (+4%) 104,12 (-3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 114,82 (+13%) 151,59 (+4%) 108,65 (+1%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 103,71 (+2%) 122,22 (-16%) 86,56 (-19%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 103,71 (+2%) 137,04 (-6%) 94,37 (-12%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 88,89 (-12%) 162,96 (+12%) 111,93 (+4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 88,88 (-12%) 136,49 (-6%) 114,12 (+7%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 80,25 (-21%) 159,26 (+9%) 109,19 (+2%)
průměr Ø = 101,23 Ø.V1 = 145,73 Ø.V2 = 107,11


+