Facebook

Základní a mateřská škola Všechovice

Poděkování pro vzdělávací společnost HEURÉKA CZ
 
 

Vážený pane Šrámku,

tímto poděkováním chci vyjádřit velký obdiv a úctu k lektorskému výkonu, který jste předvedl na naší škole.
Vaše semináře předčily všechny naše očekávání a přinesly řadu nových informací, podnětů, příkladů dobré praxe pro naše pedagogy.
Myslím, že by školství všeobecně potřebovalo více takových vzdělávacích obsahů, které tak jasně a výstižně uváděli do problematiky motivace, mezilidských vztahů, a všeho, co je ovlivňuje. Naši učitelé velmi vyzdvihovali Vaši erudovanost, metody i praktické ukázky. Vtipně a trefně jste dokázal nastavit zrcadlo zakořeněným zvyklostem ve školství, které brzdí proces rozvoje kvality školy, přičemž učitelé toto sebeuvědomění přijali. Jednoznačně se můžeme shodnout na tom, že seminář byl jednou z mála skutečně přínosných vzdělávacích akcí.

Proto ještě jednou děkujeme a chtěli bychom na takovéto vzdělávání navázat i v budoucnosti.

S úctou a pozdravem.
Mgr. Milan Švach
ředitel školy