Facebook

ZŠ Brno, Horácké Náměstí

Seminář a dílna: Formativní hodnocení ve škole / n=16 / 05.2020

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr

 

+

Výčet reflektovaných oblastí / počet respondentů n = 16 / Květen 2020 Kmeny=činy V1=důležitost Q semináře V2=přenos pro praxi  
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 181,25 (+32%) 174,61 (+2%) 150,01 (=Ø)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 175 (+27%) 168,36 (-1%) 143,36 (-5%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 156,25 (+14%) 156,25 (-8%) 143,75 (-4%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 150 (+9%) 168,36 (-1%) 141,41 (-6%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 131,25 (-5%) 174,61 (+2%) 162,11 (+8%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 131,25 (-5%) 187,11 (+10%) 143,75 (-4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 124,61 (-9%) 174,61 (+2%) 175,13 (+16%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 118,75 (-14%) 162,11 (-5%) 143,75 (-4%)
průměr Ø = 137,46 Ø.V1 = 170,75 Ø.V2 = 150,39


 

10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů.
-3 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
standard (3)
18.75%
 
+1 (4)
25.00%
 
+2 (7)
43.75%
 
+3 (2)
12.50%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)