Facebook

Základní škola Přerov, Svisle

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 2x5 hodin / 2021

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

 

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet reflektovaných  oblastí / počet respondentů n = 22 Kmeny V1= důležitost pro Q semináře V2= důležitost pro praxi
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 190,91 (+23%) 181,62 (+13%) 172,53 (+11%)
06. Dotazy posluchačů byly zodpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 190,91 (+23%) 190,71 (+19%) 186,15 (+20%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 186,15 (+20%) 176,44 (+10%) 171,48 (+10%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 186,36 (+20%) 185,53 (+16%) 166,95 (+7%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 172,73 (+11%) 190,71 (+19%) 190,71 (+22%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 172,72 (+11%) 185,53 (+16%) 171,9 (+10%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 159,09 (+2%) 171,48 (+7%) 186,15 (+20%)
průměr Ø = 155,53 Ø.V1 = 160,25 Ø.V2 = 155,73

 

Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.

Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

+