Facebook

Základní škola Přerov, Svisle 13

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 2x5 hodin / 2021

Výčet reflektovaných  oblastí / počet respondentů n = 22 Kmeny V1= důležitost pro Q semináře V2= důležitost pro praxi
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 190,91 (+23%) 181,62 (+13%) 172,53 (+11%)
06. Dotazy posluchačů byly zodpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 190,91 (+23%) 190,71 (+19%) 186,15 (+20%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 186,15 (+20%) 176,44 (+10%) 171,48 (+10%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 186,36 (+20%) 185,53 (+16%) 166,95 (+7%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 172,73 (+11%) 190,71 (+19%) 190,71 (+22%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 172,72 (+11%) 185,53 (+16%) 171,9 (+10%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 159,09 (+2%) 171,48 (+7%) 186,15 (+20%)
průměr Ø = 155,53 Ø.V1 = 160,25 Ø.V2 = 155,73

 

Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.

Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.
 

10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. | k.K = 140.91% (což je o 9% méně než Ø k.K = 155.53%)
-3 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
standard (0)
0%
 
+1 (4)
18.18%
 
+2 (5)
22.73%
 
+3 (13)
59.09%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)