Facebook

Základní škola Velký Újezd u Přerova

Seminář a dílna - Formativní hodnocení žáků /  počet respondentů n=16 / 2020

Výčet reflektovaných oblastí / n = 16 Kmeny=míra skutků V1=důležitost pro Q semináře V2=důležitost pro praxi
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 131,25 (-12%) 156,25 (-9%) 137,5 (-9%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 125 (-17%) 175 (+2%) 156,25 (+4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 168,75 (+13%) 181,25 (+6%) 142,58 (-5%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 149,22 (=Ø) 162,5 (-5%) 143,75 (-4%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 200 (+33%) 168,75 (-1%) 149,61 (-1%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 150 (=Ø) 175 (+2%) 162,5 (+8%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 168,75 (+13%) 175 (+2%) 149,22 (-1%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 162,5 (+8%) 175 (+2%) 162,5 (+8%)
průměr Ø = 149,91 Ø.V1 = 171,09 Ø.V2 = 150,49


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.


 

| 10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. | k.K = 193.75%
-3 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
-1 (1)
6.25%
 
standard (4)
25.00%
 
+1 (1)
6.25%
 
+2 (5)
31.25%
 
+3 (5)
31.25%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)