Facebook

ZŠ Velký Újezd u Přerova

Seminář a dílna - Formativní hodnocení žáků /  počet respondentů n=16 / 10.2020

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet reflektovaných oblastí / n = 16 Kmeny=míra skutků V1=důležitost pro Q semináře V2=důležitost pro praxi
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 131,25 (-12%) 156,25 (-9%) 137,50 (-9%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 125,01 (-17%) 175 (+2%) 156,25 (+4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 168,75 (+13%) 181,25 (+6%) 142,58 (-5%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 149,22 (=Ø) 162,5 (-5%) 143,75 (-4%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 200 (+33%) 168,75 (-1%) 149,61 (-1%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 150,07 (=Ø) 175 (+2%) 162,5 (+8%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 168,75 (+13%) 175 (+2%) 149,22 (-1%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 162,51 (+8%) 175 (+2%) 162,5 (+8%)
průměr Ø = 149,91 Ø.V1 = 171,09 Ø.V2 = 150,49


+