Facebook

Základní škola Zlín, ul.Okružní

Vážený pane Šrámku, dovolte, abych Vám jménem všech účastníků semináře "Učitel v roli manažera", konaného dne 29. a 30. dubna 2005 poděkoval za velmi dobrou přípravu a vysoce profesionální vedení. Seminář byl dobrým motivačním prvkem před prací na našem Školním vzdělávacím programu.
Jsme si vědomi, že jsme na začátku naší velmi zodpovědné práce. Proto oceňujeme návod k porozumění klíčovým kompetencím a možnosti ovlivňování lidských schopností, pochopení jejich reakcí, ale především také práci na každém z nás osobně. Pochopili jsme, že učitel by měl být nejen dobrým psychologem, který hledá ten nejlepší přístup k žákům. Svou prací a vystupováním ovlivňujeme jejich chování, schopnosti a ochotu ke spolupráci a učení. Tím se teprve může stát dobrým manažerem v každodenní práci ve třídě.

Věříme, že poznatky získané na semináři využijeme v naší každodenní práci.
Těšíme se na další spolupráci s Vaší vzdělávací společností.

S pozdravem.
PaedDr. Miroslav Červinka
zástupce ředitele