Facebook

ZŠ Velké Losiny

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení žáků / 08.2022
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.

Analytické tabulky obsahují 3 hodnotící sloupce
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.

Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.
 

Indikátory lektorské služby / n=21 K= Skutková síla V1= důležitost pro kvalitu semináře V2= důležitost pro praxi
07. Prezentační dovednosti lektora. 176,19 (+17%) 185,71 (+13%) 133,34 (=Ø)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 166,67 (+11%) 176,19 (+7%) 138,1 (+3%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 176,19 (+17%) 176,19 (+7%) 142,86 (+7%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 142,86 (-5%) 161,91 (-1%) 147,61 (+10%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 180,95 (+20%) 161,91 (-1%) 138,1 (+3%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 190,48 (+27%) 161,91 (-1%) 133,33 (=Ø)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 166,44 (+11%) 157,13 (-4%) 123,8 (-8%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 119,04 (-21%) 133,34 (-19%) 114,28 (-15%)
průměr Ø = 150,34 Ø.V1 = 164,29 Ø.V2 = 133,93

+

Indikátory lektorské služby / n=21 K= Skutková síla V1= důležitost pro kvalitu semináře V2= důležitost pro praxi
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 142,86 (-5%) 161,91 (-1%) 147,61 (+10%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 176,19 (+17%) 176,19 (+7%) 142,86 (+7%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 180,95 (+20%) 161,91 (-1%) 138,1 (+3%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 166,67 (+11%) 176,19 (+7%) 138,1 (+3%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 190,48 (+27%) 161,91 (-1%) 133,33 (=Ø)
07. Prezentační dovednosti lektora. 176,19 (+17%) 185,71 (+13%) 133,34 (=Ø)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 166,44 (+11%) 157,13 (-4%) 123,8 (-8%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 119,04 (-21%) 133,34 (-19%) 114,28 (-15%)

+

Indikátory lektorské služby / n=21 K= Skutková síla V1= důležitost pro kvalitu semináře V2= důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 190,48 (+14%) 161,91 (-1%) 133,33 (=Ø)
10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. 185,72 (+11%) -- --
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 180,95 (+8%) 161,91 (-1%) 138,1 (+3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 176,19 (+5%) 185,71 (+13%) 133,34 (=Ø)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 176,19 (+5%) 176,19 (+7%) 142,86 (+7%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 166,67 (+11%) 176,19 (+7%) 138,1 (+3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 166,44 (0) 157,13 (-4%) 123,8 (-8%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 142,86 (-17%) 161,91 (-1%) 147,61 (+10%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 119,04 (-40%) 133,34 (-19%) 114,28 (-15%)
průměr Ø = 167,19 Ø.V1 = 164,29 Ø.V2 = 133,93

+