Facebook

ZŠ Vyškov ul.Purkyňova

Vážený pane Šrámku,

dovolte mi poděkovat Vám za velice přínosný seminář na téma Emoční inteligence v procesu vzdělání a výchovy, který proběhl jako součást školního projektu Žijeme spolu - pomáhejme si v Centru dobrodružné výchovy a vzdělávání na Baldovci, dne 3. září 2004.

Byli jsme spokojeni s náplní tématu semináře, způsobem podání, společnými psychosociálními aktivitami ... díky kterým jsme se jako jednotlivci mohli lépe poznat, což přispělo i ke stmelení kolektivu.
Je velmi hodnotné i to, že se k probrané problematice můžeme kdykoli individálně vrátit díky Vašemu kvalitnímu didaktickému materiálu. V neposlední řadě jsem jako organizátorka ocenila i způsob domluvy semináře a vstřícnou spolupráci s Vaší vzdělávací společností.

S pozdravem.
Mgr. Danuše Kotolánová
zástupce ředitele

 


Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl tím, čím je, a ne tím, čím není, jak tomu v mnohých případech je. (J.Werich)